khoseries

khoseries

BBIK ดันปี 65 โต 30% รับการเงิน – ประกันมุ่งดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นต่อเนื่อง

BBIK วางเป้าปี 2565 ทำรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 30% จากการขยายตัวของบริการหลักเกือบทุกกลุ่ม คาดดีมานด์ด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โชว์ผลงานรอบปีที่ผ่านมา ผ่านการให้บริการลูกค้ารายใหญ่ไม่ต่ำกว่า 30 รายมั่นใจรักษาการเติบโตที่แข็งแกร่ง

เปิดเผยว่า ปี 2565 บริษัทจะมุ่งสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องโดยวางเป้าหมายรายได้จากการให้บริการเติบโตไม่ต่ำกว่า 30% จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากลูกค้าในภาคธุรกิจต่างๆ มีความต้องการด้านการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับการลงทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ในส่วนนี้มากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ และขีดความสามารถการแข่งขันในยุคดิจิทัล ตลอดจนปลดล็อกศักยภาพการเติบโตแก่องค์กร

BBIK ดันปี 65 โต 30% รับการเงิน – ประกันมุ่งดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คาดว่าการเติบโตในปี 2565 จะมาจากบริการหลักเกือบทุกกลุ่ม ได้แก่ บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Big Data & Advanced Analytics) ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแก่องค์กรต่างๆ บริการพัฒนาระบบดิจิทัลและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี (Digital Excellence and Delivery) และบริการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการ (Management Consulting) ตลอดจนจะมุ่งสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากบริการที่ปรึกษาการบริหารจัดการโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic PMO) และบริการใหม่ๆ ได้แก่ ที่ปรึกษาด้านการปรับกระบวนการทำการตลาดด้วยเทคโนโลยีและการวางกลยุทธ์การตลาดครบวงจร (Marketing Transformation& Marketing Strategy)

“ในรอบปีที่ผ่านมาเราได้เห็น บริษัทขนาดใหญ่ออกมาจากประกาศทรานส์ฟอร์มธุรกิจเพื่อรับมือ การเปลี่ยนแปลงจากการถูกดิสรัปชั่นด้วยเทคโนโลยีหรือต้องการที่จะเพิ่มศักยภาพการเติบโต โดยมองว่า เทรนด์ของการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นในปี 2565 ในกลุ่มธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคาร ประกันภัย โทรคมนาคมและค้าปลีก ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตให้กับบริษัท” นายพชร กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BBIK กล่าวว่า ขณะที่ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2564 ถือเป็นปีแห่งการเติบโตและประสบความสำเร็จด้วยการให้บริการลูกค้ารายใหญ่ไม่ต่ำกว่า 30 ราย โดยได้ขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศอินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งรายได้ในส่วนนี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10% ของรายได้ในปี 2564 นอกจากนี้บริษัท ยังได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าในการให้บริการอย่างต่อเนื่องและยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนในการนำบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อเดือนกันยายน 2564

ขณะที่การขยายบริการใหม่ด้านที่ปรึกษาการวางกลยุทธ์การตลาดครบวงจร (Marketing Transformation & Marketing Strategy) ยังได้รับการติดต่อจากลูกค้าและมีผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งปัจจุบันมีงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการและได้รับงานใหม่อย่างต่อเนื่อง ส่วนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด (ORBIT) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย 40% และบริษัทถือหุ้น 60% เพื่อเติมเต็มนวัตกรรมและศักยภาพด้านดิจิทัลสู่การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับ OR นั้น คาดว่าจะเติบโตได้ดีในปี 2565

“เรามั่นใจว่าผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2564 จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยคาดว่าจะมีมูลค่างานที่รับรู้รายได้ (แบ็กล็อก) ตามเป้าหมายส่งผลให้รายได้รวมทั้งปีที่คาดการณ์อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท เนื่องจากมีดีมานด์จากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันบริษัท ยังมีแบ็กล็อกในปี 2565 ที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยหนุนการเติบโตตามแผนที่วางไว้” นายพชร กล่าว